Toiminta

Toiminta


Kokoontuminen

Kokoonnumme luodaksemme yhteenkuuluvuudentunnetta. On tärkeää että kaikkia lapsia huomioidaan sanomalla hyvää huomenta erikseen jokaiselle lapselle. Kaikille lapsille taataan myös mahdollisuus tulla kuulluksi ja kaikki "tulevat nähdyksi". Kokoontumisessa annamme myös tietoa päivän tapahtumista, puhumme jostain teemasta, leikimme ja laulamme.Liikunta

Liikunnassa lapset saavat mahdollisuuden parantaa karkeamotoriikkaansa, he oppivat ryhmätyöskentelyä sekä oman hygienian hoitoa. He harjoittelevat myös pukeutumista ja riisumista mikä edesauttaa hienomotoriikan harjaantumista.Liikuntaleikki

Ryhmänimi pienimpien lapsien toiminnalle. Lapset harjoittelevat motoriikkaansa, itsetuntoaan ja ryhmäkuuluvuutta. He oppivat tiedon vastaanottamista ja sen käsittelemistä. Vaikeusaste kasvaa lapsen kypsyyden mukana.Teema

Meillä on erilaisia teemoja herättääksemme kiinnostusta ja saadaksemme tietoa eri asioista. Käsittelemme teemaa myös luovalla toiminnalla ja kokeiluilla.Luonto/Ympäristö

Motoriikan edelleen kehittämiseksi menemme metsään missä on hyvät mahdollisuudet hyppiä, kiipeillä, juoksennella, tasapainoilla, pyöriskellä, ryömiä jne. Siellä voimme myös seurata luonnon vaihteluja ja katsella eläimiä; lintuja ja ötököitä. Lapset hakevat luonnosta materiaalia luomiselleen mutta he myös huolehtivat luonnosta poimimalla sieltä roskat ja muut sinne kuulumattomat asiat. Lajittelemme ja kompostoimme, tämän kautta näytämme kuinka yksinkertaisilla toimenpiteillä voimme edesauttaa jätevuoren pienenemistä ja parannamme lasten ympäristötietoisuutta..Leikki

Leikissä lapset saavat mahdollisuuden työstää kokemuksiaan, harjoitella aistejaan ja kehittää kieltään. Lapset tulevat leikissä tietoisiksi tunteistaan ja saavat tietoa toisten tunne-elämästä. He oppivat kuinka heidän käytöksensä vaikuttavat toisiin sekä minkälainen käytös on hyväksyttävää. Leikissä harjaantuu myös ohjeiden antaminen ja vastaanottaminen, asiayhteyksien ymmärtäminen, molemminpuolisuus, vuorottelu, yhteistyökyky ja mielikuvitus.Ulkona oleskelu

Lapset harjoittelevat pukeutumaan ja riisuutumaan oikein, solmimista sekä nappien ja vetoketjujen käyttämistä. Sekä lapset että aikuiset tarvitsevat raitista ilmaa jaksaakseen kokonaisen päivän. Pihalla kaikki lapset voivat leikkiä keskenään ja oppia yhteistyötä. Aikuiset osallistuvat ja stimuloivat erilaisiin leikkeihin pihalla. Isommat lapset tarvitsevat myös mahdollisuuden olla lyhyesti itsenäisesti ulkosalla, valvonnan alaisina toki. Tämä edistää sekä konfliktien selvittämistä että yhteistyötä. Laaja piha tarjoaa erinomaiset puitteet motoriikan harjoittelemiselle ja erilaisille aktiviteeteille.


Luovuus

Luovassa toiminnassamme lapset saavat kokeilla erilaisia materiaaleja, kuten väriä, savea, kipsiä, jne. He saavat maalata, leikata, liimata, askarrella, kutoa, neuloa jne. Luominen edesauttaa lasten mielikuvitusta ja kehittää heidän aistimaailmaa värien ja muotojen suhteen. Lisäksi se harjoittaa hienomotoriikkaa.


Musiikki, rytmi, draama

Rytmiikassa lapset saavat kuunnella ja liikkua musiikin tahdissa sekä soittaa erilaisia instrumentteja. Dramatisoimme satuja ja lauluja. Rytmiikassa ja draamassa rohkaisemme lapsia "näyttelemään" ja esiintymään ryhmän edessä.