Tietoja

Tietoja
"Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi päiväkoti Nasseen. Me täällä Nassessa olemme tehneet työsuunnitelman joka kuvaa kuinka me Teidän kanssanne haluamme taata lapsille mahdollisimman hyvän ja turvallisen kasvu- ja opetus- ympäristön joka on paitsi turvallinen, myös viihtyisä ja stimuloiva. Hyvä vuorovaikutussuhde vanhempiin on meillä Nassessa tärkeää. Haluamme ylläpitää päivittäistä vuoropuhelua kanssanne, ja toivomme teiltä kysymysten lisäksi myös näkemyksiä."Daghemmet Nasse AB on monikielinen päiväkoti.

Nassessa on kaksi osastoa, pikkulastenosasto ja osasto 4-5 vuotiaille.

Olemme toimineet Västeråsin Bäckbyssä vuodesta 1992 lähtien.


Ruotsinkielen lisäksi puhumme suomea ja kurdinkieltä.


Jaana Jylli Svahn