Om

Om


"Vi har den stora glädjen att få hälsa Er varmt välkomna till

Daghemmet Nasse AB. Vi på Nasse har arbetat fram en arbetsplan som beskriver hur vi tillsammans med Er vill arbeta för att barnen skall känna sig trygga, att barnen skall få en så trivsam, bra och stimulerande uppväxt- och inlärningsmiljö som möjligt.

En god föräldrakontakt är viktig för oss i vårt arbete.

Vi vill ha en daglig dialog med Er samt önskar att Ni kommer med frågor, funderingar och synpunkter."

Förskolan Nasse  är en flerspråkig förskola med två avdelningar.

Den ena avdelningen är småbarnsavdelning och den andra avdelningen är för äldre barnen.Utöver det svenska språket använder vi  finska och kurdiska i verksamheten.Vi har funnits sedan 1992 och befinner oss på Bäckby i Västerås.


Jaana Jylli Svahn