Arbetsplan

Arbetsplan


Nasse är en flerspråkig förskola med två avdelningar.

En småbarnsavdelning och en avdelning för de äldre barnen.

Målet är att stärka barns identitet och självkänsla samt att ge grunden till tvåspråkighet.


Nasse har ett eget kök och hemlagad mat. Vi serverar grötfrukost, frukt på förmiddagen, lunch samt mellanmål.


Vi har fokus på barns utveckling inom språk, lek, rörelse och rytmik.


Nasse följer läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderat 2010. Läroplanen är utformad i enlighet med skollagen och FN:s barnkonvention samt utifrån den svenska förskolans tradition. Arbetsplanen innehåller de prioriteringar, förtydliganden och tillägg som fullmäktige i Västerås stad har beslutat skall gälla i alternativ verksamhet (utbildningsplan). Arbetsplanen skall vara känd hos barn, personal och föräldrar.


Läs mer om detta under aktiviteter.